Какво е нужно за изграждането на устойчив бизнес?

Когато един бизнес става устойчив, се полагат семената на факторите впоследствие тази устойчивост да бъде подронена, коментира експерт